Zjednoczone Emiraty Arabskie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego razem z partnerami merytorycznymi, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, organizuje konferencje online dotyczące działalności na rynkach zagranicznych, połączone z giełdami kooperacyjnymi. Podczas wydarzeń omawiać będziemy sytuację gospodarczą na wybranych rynkach związaną z koronawirusem (COVID-19) oraz możliwości: finansowania działalności eksportowej w ramach aktualnych projektów „Granty na eksport” oraz „Wsparcie internacjonalizacji MŚP”, promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz i pozyskania nowych kontaktów biznesowych w ramach giełd kooperacyjnych.

Konferencja online "EXPORT - ON! - Zjednoczone Emiraty Arabskie"

Termin: 29 września 2020 r.  godz. 10:00

Format: bezpłatne webinarium

Język konferencji: polski

Program konferencji

10.00 – 10.15  Rozpoczęcie konferencji.

Aktualna oferta BARR dla eksporterów.

Łukasz Machała, Kierownik Działu Wspierania Przedsiębiorczości, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego

10:15 – 10:25    Wprowadzenie PL-ZEA

Małgorzata Panek-Kasińska, CEO i założyciel MK Business Link sp. z o.o.

10:25 – 11:05    Główne strategie eksportowe:

 • Agent – Dystrybutor
 • Spółka – Mainland
 • Spółka – Strefa Ekonomiczna

Małgorzata Panek-Kasińska, CEO i założyciel MK Business Link sp. z o.o.

11:05 – 11:55    Potencjalne kroki wejścia na rynek ZEA – najlepsze praktyki

 • analiza własnego potencjału
 • analiza rynku docelowego
 • harmonogram ekspansji

Małgorzata Panek-Kasińska, CEO i założyciel MK Business Link sp. z o.o.

11:55 – 12:15    Targi – co warto wiedzieć

Patrycja Dąbrowska, Project Manager w MK Business Link sp. z o.o.

12:15 – 12:30    EXPO2020

Patrycja Dąbrowska, Project Manager w MK Business Link sp. z o.o.

12:30 – 12:40    Aspekty podatkowe związane z działalnością PL-ZEA

Małgorzata Panek-Kasińska, CEO i założyciel MK Business Link sp. z o.o.

12:40 – 12:55    Kluczowe informacje o wybranych branżach

Małgorzata Panek-Kasińska, CEO i założyciel MK Business Link sp. z o.o.

12:55 – 13:15    Sesja pytań i odpowiedzi

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Giełda kooperacyjna - ZAKOŃCZONA

Giełda kooperacyjna jest szansą dla przedsiębiorców na pozyskanie nowych kontaktów biznesowych. W ramach konferencji „Export – ON! Zjednoczone Emiraty Arabskie” razem z naszym partnerem merytorycznymi firmą MK Business Link sp. z o.o., zapraszamy przedsiębiorców do podjęcia współpracy biznesowej z firmami rekomendowanymi przez MK Business Link.

Zasady udziału w giełdzie kooperacyjnej

W ramach konferencji „Export-ON! – Zjednoczone Emiraty Arabskie” , wspólnie z partnerem merytorycznym wydarzenia, organizowana jest giełda  kooperacyjna online. Firmy rekomendowane przez partnera merytorycznego, firmę MK Business Link sp. z o.o., składają ofertę współpracy przedsiębiorcom z naszego regionu. Z powodu ograniczeń zwiaznych z COVID – 19, kontakty pomiedzy przedsiębiorcami odbywają się telefonicznie, za pomocą komunikatorów internetowych lub poczty elektronicznej.

Zasady udziału w giełdzie kooperacyjnej.

 1. Na stronie konferencji „Export – ON! Zjednoczone Emiraty Arabskie“ https://www.msp.bydgoszcz.pl/export-on-2020/zjednoczone-emiraty-arabskie/  , w zakładce „giełda kooperacyjna – Oferenci”, przedstawione zostały wizytówki firm lub instytucji rekomendowane przez Partnera Merytorycznego, które szukają partnerów biznesowych (produkcja, usługi, dystrybucja). Oferenci przedstawiają krótki opis swojej działalności, oczekiwania i wymagania dotyczące współpracy.
 2. Przedsiębiorcy (tzw. Kontrahenci), zainteresowani współpracą z Oferentami, wypełniają formularz i przesyłają go do Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. , na adres lukasz.machala@barr.pl (w tytule emaila proszę wpisać „Giełda kooperacyjna – Zjednoczone Emiraty Arabskie”).
 3. BARR po zweryfikowaniu zgłoszenia od Kontrahenta, przekazuje je Partnerowi Merytorycznemu (MK Business Link sp. z o.o.), który przedstawia ofertę współpracy Oferentowi. Jeśli Oferent jest zainteresowany złożoną ofertą współpracy, aranżowany zostanie kontakt pomiędzy przedsiębiorcami, w dogodnej dla nich formie  i terminie.
 4. W przypadku jeśli Oferent nie jest zainteresowany przedstawioną ofertą współpracy, informujemy o tym Kontrahenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Komunikacja w trakcie giełdy odbywa się w języku angielskim, tłumaczenie po stronie Kontrahenta.
 6. Udział w giełdzie kooperacyjnej dla przedsiębiorców, w ramach wsparcia w nawiązaniu kontaktów biznesowych, jest bezpłatny.

Oferty przedsiębiorców – Oferentów, będą umieszczone na stronie konferencji 5 dni przed i 17 dni po konferencji.

Administratorem danych osobowych jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz,  KRS 0000489734, tel. 48 52 585 88 23, e-mail: rodo@barr.pl. Dane przetwarzane będą w celach niezbędnych do organizacji konferencji „Export-ON! – Zjednoczone Emiraty Arabskie”, w tym giełdy  kooperacyjnej – na podstawie zgody uczestników wydarzenia, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane udostępnione zostaną partnerowi merytorycznemu wydarzenia (MK Business Link sp z o.o. w Warszawie) oraz wybranym przedsiębiorcom zainteresowanym współpracą, których lista dostępna jest na stronie konferencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi realizację zakładanego celu konferencji, tzn. pozyskania nowych kontaktów biznesowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, przenoszenia danych, żądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

W przypadku udzielenia na to wyraźnej zgody, Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom  spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub mającym swoją siedzibę na terytorium państw spoza EOG, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kraje te nie gwarantują tego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak kraje EOG. Jeśli  Pana/Pani dane osobowe zostaną tam przekazane,  będziemy opierać się na odstępstwie przewidzianym w art. 49 RODO mającym zastosowanie do konkretnej sytuacji  (w tym wypadku wyraźna zgoda z Państwa strony). Administrator jednocześnie deklaruje iż będzie podejmował działania aby transfer danych poza EOG zrealizowany został w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale V RODO.

Oferenci

MK Business Link sp. z o.o.

Adres: Braci Wagów 20/136, 02-791 Warszawa

www: https://www.mkbl.eu/

Kontakt: Patrycja Dabrowska; tel. +48 22 409 01 09 ; email: p.dabrowska@mkbl.eu

MK Business Link to firma doradztwa strategicznego ukierunkowana na rozwój biznesu między Europą a Bliskim Wschodem. Stanowimy platformę dla firm europejskich i GCC poszukujących wspólnych możliwości biznesowych.

Oferta współpracy w zakresie: 

 1. Analizy rynku – na poziomie branży
 2. Analizy rynku – na poziomie firmy
 3. Seminariów/ Szkoleń – grupowych i indywidualnych
 4. Sporządzania strategii ekspansji ze szczegółowym rozpisaniem harmonogramu działań z przyświecającym celem skutecznego zaistnienia na wybranym rynku
 5. Wsparcia we wdrożeniu ustalonej strategii ekspansji
 6. Doboru właściwego modelu ekspansji
 7. Zakładania spółek w strukturach (1) Niezależna (2) Subsidiary (3) Branch, w formule (a) Mainland (b) Free Zone (c) Offshore
 8. Doboru potencjalnych partnerów
 9. Ustawiania spotkań B2B i ich moderowania (pod warunkiem realizacji punktu 4.)
 10.  Wsparcia w rozmowach i negocjacjach handlowych uwzględniające znajomość lokalnych uwarunkowań
 11. Doboru odpowiednich wydarzeń promocyjnych (targi/ konferencje). Jesteśmy agentem następujących targów branżowych: The Hotel Show Dubai, The Hotel Show Saudi Arabia, GISEC, GITEX, GITEX Future Stars, Bride Show Dubai, Bride Show Abu Dhabi, WETEX
 12. Wsparcia w doborze i wynajmie odpowiedniego stoiska targowego
 13. Wsparcia w zabudowie stoiska targowego
 14. Wsparcia w obsłudze stoiska targowego
 15. Nawiązywania relacji z parkami technologicznymi
 16. Kompleksowej organizacji misji wyjazdowych (pod warunkiem realizacji punktu 4.)
 17. Kompleksowej organizacji misji przyjazdowych, m. in. dobór partnerów, organizacja kompleksowej logistyki oraz zakwaterowania (pod warunkiem realizacji punktu 4.)
 18. Nawiązywania relacji ze strefami ekonomicznymi
 19. Nawiązywania relacji z lokalnymi izbami gospodarczymi
 20. Promocji w lokalnych mediach (prasa, influencerzy, inne)
 21. Organizacji Forów Biznesowych PL – ZEA
 22. Organizacji VIP Coctail Receptions ze starannym doborem zaproszonych gości
 23. Rezerwacji hoteli – reprezentacja 18 starannie dobranych hoteli 3*, 4* i 5*
 24. Tworzeniu filmów wizerunkowych, produktowych i promocyjnych, zwiększających zainteresowanie firmą/ produktem po stronie klienta GCC.

DC Global Services

Adres: Dubai, United Arab Emirates

www: https://www.dcglobalservices.com/

Kontakt: Formularz zgłoszeniowy

 DC global jest wiodącą firmą doradczą w zakresie doradztwa strategicznego, z siedzibą w Dubaju, która zapewnia bardzo specjalistyczną wiedzę w zakresie wejścia na rynek ZEA oraz doradztwa korporacyjnego dla firm globalnych. Założyli i licencjonowali ponad 3000 firm z całego świata w sektorach tak różnorodnych jak produkcja, technologia, produkty przemysłowe, ciężka inżynieria i usługi.

 Practus

Adres: Dubai, United Arab Emirates

www: https://www.practusinc.com/practusadvisors.ae/ 

Kontakt: Formularz zgłoszeniowy

Practus stosuje zespołowe podejście do rozwiązywania problemów biznesowych z perspektywy finansowej poprzez aktywne, praktyczne wdrożenie na miejscu, z innowacyjnym wykorzystaniem narzędzi informatycznych zapewniających wymierną poprawę w zakresie P&L, Cashflow i Valuation Metrics.

EMAAR

Adres: Dubai, United Arab Emirates

www: https://www.emaar.com/

Kontakt: Formularz zgłoszeniowy

Emaar jest jedną z największych i najbardziej prężnych firm deweloperskich na świecie. Dzięki sprawdzonym kompetencjom w zakresie nieruchomości, centrów handlowych, handlu detalicznego, hotelarstwa i rozrywki, Emaar kształtuje nowy styl życia, kładąc nacisk na doskonałość projektowania, jakość wykonania i terminową dostawę. Realizuje projekty „pod klucz”.

Partner merytoryczny

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA !

Chce otrzymywać informacje od Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.