Granty na eksport

Wpływ koronawirusa na projekty realizowane w ramach Funduszu Eksportowego

UWAGA:

Informujemy, że w przypadku anulowania/zmiany terminów wydarzeń targowych z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, a wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej, możliwe będzie aneksowanie umów o powierzenie grantów.

Istotne jest jednak, aby Wnioskodawcy/Grantobiorcy podejmowali wszelkie możliwe działania w celu:

 1. zminimalizowania kosztów powstałych w związku z odwoływanymi imprezami targowymi;
 2. odzyskania części lub całości środków od organizatorów.

Wszystkie przypadki, w tym kwalifikowalności wydatków, będą rozpatrywane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. indywidualnie, z uwzględnieniem ich adekwatności do konkretnej sytuacji w danym projekcie.

Z uwagi na powyższe TARR analizuje również zasadność ogłaszania w najbliższym czasie kolejnego naboru wniosków na udział w imprezach wystawienniczych i targowych.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje wsparcie w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Sprawdź granty na eksport BYdgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Dla kogo:

Przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co:

I. GRANTY na:

 1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju.
 2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających.
 3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:
 • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
 • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
 • adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
 • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

II. Opracowanie STRATEGII internacjonalizacji dla startujących eksporterów:

Wsparcie skierowane do MŚP, które posiadają potencjał eksportowy, a dotychczas nie eksportowały lub są początkującymi eksporterami.

Startujący eksporter – przedsiębiorstwo, którego udział przychodów z eksportu, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie wsparcia, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

 

Ile?

 1. Jedno przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać wsparcie nie wyższe niż 200 000 euro,
 2. w tym wartość dofinansowania usługi doradczej na opracowanie strategii internacjonalizacji dla startującego eksportera – maks. 24 600 zł.

 

Poziom finansowania

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch form pomocy:

 

I. Dla schematu pomocy de minimis:

 1. 100% dofinansowania na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej – dla startujących eksporterów (MŚP),
 2. GRANTY dla startujących eksporterów:
 • mikroprzedsiębiorca – maks. 85%
 • mały przedsiębiorca – maks. 80%
 • średni przedsiębiorca – maks. 75%

3. GRANTY dla eksporterów:

 • mikroprzedsiębiorca – maks. 75%
 • mały przedsiębiorca – maks. 70%
 • średni przedsiębiorca – maks. 65%

II. Dla schematu pomocy publicznej50% dofinansowania bez względu na wielkość przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz formę wsparcia.

 

Nabór wniosków

Fundusz Eksportowy – nabór wniosków na strategie od 19 sierpnia 2019!

Chcesz wejść na nowe rynki zagraniczne? Opracujemy dla Twojej firmy strategię internacjonalizacji!

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, ogłasza nabór wniosków na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji.

Usługi doradcze, dofinansowane w 100% z UE, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję startującego eksportera. Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%. Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego

Fundusz Eksportowy – nabór wniosków na granty od 9 grudnia 2019!

Planujesz udział w międzynarodowych targach? Złóż wniosek o grant! Granty są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Maksymalny  poziom  dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – do 85%.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na:

 1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych, związanych z targami i wystawami poza granicami kraju,
 2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających,
 3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności:
  • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
  • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
  • adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
  • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się na stronie naboru: Nabór wniosków – Granty.


Zapraszamy przedsiębiorców do punktu kontaktowego:

Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki, chełmiński  oraz tucholski

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro), 85-059 Bydgoszcz

Biuro czynne jest w godz.:
poniedziałek, środa, czwartek – 8.00 – 16.00
wtorek – 8.00-18.00
piątek – 8.00-14.00

tel. 52 585 88 80, e-mail: msp@barr.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY
Odpowiedzi udziela:

Marcin Kociniewski
Specjalista w dziale projektów BARR

Marcin Przybylski
Starszy specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości BARR

 

Malwina Witucka-Krygier
Specjalista w dziale projektów BARR

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA !

Chce otrzymywać informacje od Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.