Preferencyjne pożyczki

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje nowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców, jest to „Pożyczka na zmianę modelu biznesowego” w wysokości od 100 tys. zł do 1 mln zł, oprocentowana 2,47-2,87% w skali roku. Preferencyjnie (0,94% w skali roku) wspierane będą przedsięwzięcia wpisujące się w obszar inteligentnych specjalizacji woj. kujawsko-pomorskiego oraz projekty do 500 tys. zł. Pożyczki są udzielane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dla kogo:

O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunki pożyczki:

  • kwota pożyczki od 100 000 zł do 1 000 000 zł;
  • maksymalny okres spłaty pożyczki – 84 miesiące;
  • oprocentowanie pożyczek:

– od 0,94 % dla inwestycji w projekty do 500 000 zł oraz dla inwestycji w obszarze  inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego do 1 000 000 zł;
– od 2,47% do 2,87 % dla pozostałych;

Dla przedsiębiorstw ubiegających się o pożyczkę, działających do 24 miesięcy i wykluczonych z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych wynosi 5,87%.

 

Zalety pożyczki:

  • brak prowizji i opłat związanych z uruchomieniem pożyczki
  • brak wymaganego wkładu własnego
  • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 12 miesięcy

 

Zakres finansowania:

  • inwestycje z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.:

– usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie;

– usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

  • umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej:

– działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych;

– działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny.

 

 

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe (w tym także budowy i remonty) oraz wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe (do 10% kwoty pożyczki), zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych (do 10% kwoty pożyczki), finansowanie szkoleń pracowników (do 10% kwoty pożyczki).

Dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo klikając w niniejszy link.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Odpowiedzi udziela:

Marcin Przybylski

Starszy specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości BARR

tel. 785 150 558

 

Odpowiedzi udziela:

Łukasz Machała

Kierownik działu wspierania przedsiębiorczości BARR

tel. 785 150 551

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA !

Chce otrzymywać informacje od Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.