Szkolenia „Szkoła Biznesu”

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest spółką powołaną m.in. do inspirowania działań służących rozwojowi gospodarczemu, w tym rozwojowi sektora MŚP. Wspieranie przedsiębiorczości BARR urzeczywistnia m.in. realizując projekt pn. „Szkoła Biznesu”. W jego ramach organizowane są liczne szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców.

Aktualne szkolenia:

Regulamin udziału w szkoleniach BARR

  1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  2. Tylko otrzymanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na szkolenie jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w szkoleniu.
  3. Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
  4. Przesłanie zgłoszenia stanowi ostateczne zobowiązanie do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów.
  5. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).
  6. Pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje właścicielom i pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  7. W szkoleniach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej firm.
  8. Dokonując rejestracji na szkolenie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas szkolenia, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas szkolenia sesji fotograficznych i/lub wideo. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie www.barr.pl oraz rozpowszechnianie poprzez social media (linkedin, facebook, youtube, twitter) na profilach założonych przez Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.
  9. Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celu przekazywania przez BARR sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności o instrumentach wsparcia i działaniach BARR sp. z o.o. Administratorem danych jest Bydgoska Agencję Rozwoju Regionalnego sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy Unii Lubelskiej 4c w Bydgoszczy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a właścicielowi danych przysługuje prawo wglądu do nich, jak również możliwość żądania ich poprawiania i usunięcia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Odpowiedzi udziela:

Maciej Górecki

Starszy specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości BARR

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA !

Chce otrzymywać informacje od Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.